+32 2 735 55 95

info@aliaslanguages.be

Services > Tolkwerk

Tolkwerk

Wij bieden u ook een tolkservice aan, om u te begeleiden tijdens conferenties, vergaderingen, professionele gesprekken, enz.

Alias Languages stelt u tolken van kwaliteit ter beschikking in volgende talen:

  • Frans
  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

U kunt ons aanspreken voor drie types tolkwerk:

Simultaan tolken: de tolk vertaalt gelijktijdig wat de spreker zegt, in een microfoon die met hoofdtelefoons verbonden is.

Dit procedé wordt het meest toegepast, maar daarvoor moet de tolk over een cabine kunnen beschikken.

Consecutief tolken: de tolk maakt aantekeningen om dan de woorden van de spreker in de doeltaal weer te geven.

Fluistertolken: de tolk staat of zit meestal naast de spreker en vertaalt gelijktijdig wat deze zegt, maar op fluistertoon.