+32 2 735 55 95

info@aliaslanguages.be

Services > Beëdigde vertaling

Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een gecertificeerd brontekstgetrouwe vertaling. Dat wil zeggen conform het origineel. Het feit dat de vertaler een eed aflegde bij de rechtbank maakt dergelijke vertaling officieel.

Op de vertaling staan de handtekening en stempel van de beëdigde vertaler, en ook de datum van de vertaling.

Die vertaling is zo even rechtsgeldig als het oorspronkelijke document.

Hebt u de vertaling nodig voor het buitenland, dan moet u deze laten legaliseren bij de rechtbank van eerste aanleg, de FOD Justitie of de FOD Buitenlandse Zaken.